Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Officiële instanties


Sportvisserij Nederland is een vereniging die via regionale federaties en 900 lokale hengelsportverenigingen ruim 570.000 aangesloten sportvissers overkoepelt. Nationaal en internationaal vertegenwoordigt Sportvisserij Nederland de Nederlandse sportvisserij.

Klik hier voor meer informatie.
Federatie MidWest Nederland

De regionale/ provinciale belangenbehartiging is een primaire taak van de federatie. De federatie doet veel om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. Dat blijkt ondermeer uit de promotie van de hengelsport op scholen en beurzen, de aankoop van visrechten (ondersteuning bij) inbreng van viswater in de VISpas en de samenwerking met Sportvisserij Nederland.

Klik hier voor meer informatie.

Waterschap Vallei en Veluwe
Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Neder-Rijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren.

Klik hier voor meer informatie
Utrechts Landschap

In elke provincie is een provinciaal Landschap actief met aankoop, beheer en ontwikkeling van natuurgebieden. Van de twaalf provinciale Landschappen is Utrechts Landschap in 1927 als eerste opgericht. De doelstelling van het Utrechts Landschap is het bevorderen van het behoud van het natuur- en landschapsschoon en cultuurhistorie in de provincie Utrecht.

Klik hier voor meer informatie.