Ereleden


Hengelsportvereniging De Voorn heeft de volgende ereleden.


J. Buitenhuis - L. Buitenhuis - D.A. Hovestad - J. LieuwenEreleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op
voordracht van het bestuur vanwege bijzondere verdiensten voor de vereniging.