Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Herinrichting uiterwaarden RhenenPlannen voor herinrichting van de uiterwaarden bij RhenenDe uiterwaarden van de Nederrijn maken deel uit van het internationale natuurnetwerk Natura 2000 en ook van het provinciale natuurnetwerk (Ecologische Hoofdstructuur). In opdracht van de provincie Utrecht wordt gewerkt aan een natuurlijke inrichting van de uiterwaarden in het project Uiterwaarden Nederrijn.
Op korte termijn start de vergunningprocedure voor herinrichting van de Palmerswaard, uiterwaard bij de stad Rhenen en uiterwaard Rijnbrug.
In de Palmerswaard wordt ruimte gegeven aan ontwikkeling van grootschalige riviernatuur, op andere plekken zijn de inrichtingsmaatregelen bescheiden en wordt met name een ecologische verbinding via een landschappelijke geledingszone gerealiseerd (in de uiterwaard bij Rhenen en Rijnbrug).
Bij de Rijnbrug wordt aan de oostzijde het al aanwezige struweel verder versterkt, nabij de rivier komt een grazige strook. Voor de toegang tot de rivier worden enkele klaphekjes geplaatst.

Ter hoogte van de nieuwe woonwijk komt een recreatief uitzichtpunt. Pal ten oosten daarvan wordt een langparkeerplaats gerealiseerd, met name voor mensen die daar de uiterwaard willen ingaan (onder meer vissers dus).
Verder komt er een wandelpad vanaf (de directe omgeving van) het uitzichtpunt richting de rivier en vervolgens langs de rivier richting de brug en het al aanwezige fietspad.

Voor de visvereniging verandert er niet veel, het loop- en visrecht blijven gehandhaafd. Het nieuwe wandelpad verbetert de ontsluiting ten tijde van viswedstrijden. Wel wordt een einde gemaakt aan de vrije toegang met auto’s tot de oever.
In het voortraject is enkele keren overlegd met het bestuur van visvereniging De Voorn, met onder meer als resultaat dat er een parkeervoorziening komt langs de Cuneralaan. De bestaande parkeervoorziening bij de brug blijft uiteraard ook beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Anne Jansen
projectleider Uiterwaarden-Nederrijn
19 januari 2016