Uitnodiging ledenvergadering op 8 februari 2018

terug naar overzicht

Donderdag, 30 november 2017De algemene ledenvergadering wordt op donderdag 8 februari 2018 om 20.00 uur gehouden in ons clubgebouw op Sportpark Candia, Grebbeweg 81, 3911 AV Rhenen.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen en uitgaande stukken
3. Notulen jaarvergadering van 9 februari 2017 (ter inzage)
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester (ter inzage)
6. Verslag en verkiezing kascontrolecommissie

PAUZE

7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar Herman Haast
8. Rondvraag
9. Sluiting

Ons E-mailadresis: devoornrhenen@gmail.com
Het adres van onze website is: www.devoornrhenen.nl

Eerste Rhenense Hengelaarsvereniging
DE VOORN
Opgericht d.d. 1 juli 1933

Het bestuur